Agenda

17 december 2017

M25: Kerst actie & Diner

 

23 december

Tafel van Hoop

 

29 december 2017

M25: Maaltijd met daklozen

 

8 januari 2017 

Zinzoekers aan Tafel

 

26 januari 2017

Zinzoekers: Food & Film

 

12 februari 2017

Zinzoekers aan tafel

 

15 februari 2017 

Zinzoekers: Leeszin 

Wat doen we? 

Stek stimuleert mensen om zich met elkaar te verbinden en elkaar te beschermen, elkaar te versterken en te bezielen. StekJong (onderdeel van Stek) legt verbindingen met kinderen, jongeren, twintigers en dertigers. 

StekJong zet zich in om open communicatie over zingeving en geloven aan te moedigen en te versterken. We delen vanuit onze eigen inspiratiebronnen (verhalen uit de Bijbel en de christelijke traditie) en nodigen anderen uit om met ons te delen wat hen beweegt. Wij organiseren samen met kinderen, jongeren, twintigers en dertigers activiteiten en events waar dit gebeurt.

Verder ondersteunen en begeleiden wij ouders, docenten en jeugdwerkleiding in hun zoektocht naar zinvolle en creatieve vormen van geloofscommunicatie. Dit doen wij door middel van het aanbieden van trainingen en studiedagen of door mee te denken.

 

Wie zijn we?

Dorinde IJdo Na het afronden van een studie pedagogiek werkte ik zes jaar met kinderen en jongeren met een gedragsstoornis en ging ik samen met hen op ontdekking naar hun talenten. In mijn vrije tijd zette ik tienerdiensten op en heb ik kampen geleid. Mensen en ideeën samenbrengen, dat is wat ik het liefste doe. Horen waar anderen van dromen en in geloven en samen iets nieuws creëren. Het geeft me het gevoel dat er elk moment iets verrassends kan gebeuren. Bij StekJong zit ik daarom precies op mijn plek en werk ik met veel plezier met en voor twintigers en dertigers, oftewel Zinzoekers

Contact: dijdo@stekdenhaag.nl | 070 3181650 / 06 23458123 twitter: @dorindes | blog 
 

Robin de Jong - Tijdens mijn studie theologie & levensbeschouwing heb ik veel geleerd over de rol van religie in de hedendaagse samenleving en hoe geloof betekenisvol kan zijn en mensen op bijzondere wijze verbind. Bij StekJong zet ik mij in voor M25. Een prachtig project waarin tieners in contact komen met bijzondere en kwetsbare mensen hier in Den Haag. Onbekend maakt ombemint, maar bij M25 leren tieners zichzelf juist te spiegelen aan andere mensen en verschillen te waarderen. Een echte leerschool, ook voor mijzelf. Echt een verrijking!

Contact: rdejong@stekdenhaag.nl | 070 3181630 / 06 25086035 | www.m25denhaag.nl
 

Jonatan Bartling - Mijn belangrijkste drijfveren: bevragen, verwonderen, creëren en liefhebben. In mijn studie rechtstheorie bevroeg ik graag ‘het systeem’: wat is rechtvaardig? Wie bepaalt voor wie? Uiteindelijk bleek het meest boeiende onderwerp toch het leven zelf: Hoe zit het in elkaar? Wat voor perspectieven op het leven zijn er mogelijk? In deze zoektocht onderzoek ik graag de oude tradities (niet alleen de christelijke), maar ook de kunst en filosofie. Bij StekJong richt ik me op de Tafel van Hoop, een project rondom samen eten, delen en nieuwe rituelen. Aan Tafel delen mensen hun eigen wijsheid, hoop en wanhoop. Zo mooi.

Contact: jbartling@stekdenhaag.nl | 06 15239766
 

Marije Karreman- Tijdens mijn studie theologie werd ik jongerenwerker in een protestantse gemeente. Dat kinderen en jongeren volwaardig deelnemen aan het gemeenteleven vond ik vanzelfsprekend. Geloof wil gedeeld worden, gevierd en beleefd met wie maar wil. Toen ik predikant werd bleef mijn focus: hoe kun je gemeente zijn met plaats voor iedereen, jong en oud, met uiteenlopende achtergronden? Bij StekJong zoek ik nu zoek naar manieren om ‘in stad en kerk’ geloof te delen, te vieren en te beleven. Met kinderen en met hun ouders, opvoeders en betrokkenen in het jeugdwerk. 
Contact: mkarreman@stekdenhaag.nl | 070 3181647 |
twitter: @mijmerij | blog

Christi Loor - Na mijn studie pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Utrecht heb ik eerst als preventiewerker, en daarna bij Stek met verschillende groepen kinderen en ouders met verschillende achtergronden (AZC, gezinnen met psychiatrische- en verslavingsproblematiek, kindernevendiensten, basisscholen) gewerkt. Zolang ik mij kan herinneren heb ik al een fascinatie voor de bijzondere, wonderlijke, mooie en soms verschrikkelijke verhalen in de Bijbel. Ik ben nieuwsgierig naar de betekenis van de verhalen voor mijzelf en voor anderen, kinderen en volwassenen.

Contact: cloor@stekdenhaag.nl | 070 3181616